Organik Yem Grubu

Yem grubumuzda yer alan ürünlerde, müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre private label çalışması yapabildiğimiz gibi, talebe göre kendi markalarımızın yurtiçi veya yurtdışı teminini sağlamaktayız.

Soya Küspesi

Soya küspesi, yemlerde katkı maddesi olarak kullanılır. Soya küspesi tüketen kuzuların canlı ağırlık artışı, diğer küspe çeşitlerininkine göre yüksek olduğu gibi 1 kg canlı ağırlık artışı için gerekli olan yem tüketimi ile canlı ağırlık maliyetinin daha düşük olması ve kuzu besisinde soya küspesinin kullanılması önerilmektedir. 56 günlük besi sonunda canlı ağırlıkta %12-40, yemden yararlanma oranında %10-60‘lık artışlar sağlamakta ve 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarının maliyetinde %5,59‘luk bir azalma sağlamaktadır.

Koç katımı ve gebeliğin son döneminde besleme düzeyinin yükseltilmesi halinde (kaba yeme ek olarak 500-1500 g yoğun yem), koyunlarda döl verimi ile kuzuların büyüme ve yaşama güçlerinde artış sağlanmaktadır. Sütten kesim sonrası yoğun besiye alınan kuzuların rasyonlarındaki yem formu, besi performansına önemli derecede etkili olmadığından besi yemlerinin hazırlanmasında kullanılan hububatın kırma ve öğütme gibi işlemlere gerek olmadan kuzulara verilmesi önerilmektedir.

Kuzuların sütten, yemden erken kesilmeleri durumunda besi performanslarının düşmediği, buna karşın canlı ağırlık artış maliyetinin aşağıya çekildiği; kuzuların süt ikame yeminden erken kesilmeleri durumunda her ne kadar canlı ağırlık artışını sağlayamamış ise de canlı ağırlık artış maliyetini önemli derecede azalttığı bildirilmiştir. Kesif yem karmasında ayçiçeği küspesi yerine malt çilinin %50 ve %100 oranlarında ikame edilmesi mümkün olmakla birlikte bu uygulamanın manda beslenmesinde süt verimi açısından karlı olmasına karşın sığır beslenmesinde az da olsa gelir kaybına yol açmaktadır. Ayrıca malt çilinin rasyon içerisinde oranındaki artışa paralel olarak süt yağı yüzdesinde düşmeye sebebiyet verdiği, bunun da manda yetiştiriciliğinde arzu edilmeyen bir durum olduğu sonucuna varılmıştır. Hayvan pancarının sağmal inek rasyonlarında kolaylıkla kullanılabileceği, süt verimi üzerine olumlu etkisinin olduğu ve kaba yemin %60 ve 80’ini teşkil etmesi halinde dahi süt yağı oranı üzerinde etkisinin önemsiz olduğu bildirilmiştir.

12 ay ve 6 ay yaşta besiye alınan erkek mandaların optimum besi sürelerinin sırasıyla 126 ve 155 gün olduğu ortaya konmuştur. 7-11 yaşlı esmer ırk sığır besisinde yem sanayii besi yemi ile beslemenin rasyonda malt çili olan yemle beslemeye göre daha karlı olduğu, manda besisinde ise her iki yem rasyonu ile beslemenin arasında farkın bulunmadığı; dolayısıyla malt çili içeren rasyonlarla beslemenin manda besisi için daha karlı olduğu  saptanmıştır. Ürenin manda besisinde protein kaynağı olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Mandalarda kastrasyonun günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma yeteneğine sığır türüne göre olumsuz, karkas randımanı ve soğutma kaybı üzerine ise olumlu etki yaptığı saptanmıştır.

Uyarı: Sitemizde yer alan tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sadece bilgilendirme amaçlıdır, uzmana danışmadan bilinçsiz kullanımda ilaçlarla etkileşime girerek ciddi yan etkiler oluşturabilir, başka bir hastalığı tetikleyebilir veya bir organınıza zarar verebilir. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Tüm Hakkı Saklıdır © 2020 - Ekoart Tarım